β-Catenin Rabbit Polyclonal Antibody

Order Now: brent@sdlifesciences.com

β-catenin Rabbit pAb

A11932-20ul 20 ul
EUR 183

β-catenin Rabbit pAb

A11932-50ul 50 ul
EUR 265

β-catenin Rabbit pAb

A0316-100ul 100 ul
EUR 459

β-catenin Rabbit pAb

A0316-200ul 200 ul
EUR 686

β-catenin Rabbit pAb

A0316-20ul 20 ul
EUR 183

β-catenin Rabbit pAb

A0316-50ul 50 ul
EUR 308

Catenin-β Polyclonal Conjugated Antibody

C40679 100ul
EUR 397

β-catenin Antibody

21574-100ul 100ul
EUR 252

β-catenin Antibody

21574-50ul 50ul
EUR 187

β-Catenin Antibody

47993-100ul 100ul
EUR 333

β-Catenin Antibody

47993-50ul 50ul
EUR 239

Polyclonal Phospho-Ser33,37 β-Catenin Antibody

APR03387G 0.1ml
EUR 528
Description: A polyclonal antibody raised in Rabbit that recognizes and binds to Human Phospho-Ser33,37 β-Catenin . This antibody is tested and proven to work in the following applications:

Catenin-β (Phospho-Ser552) Polyclonal Antibody

12395-100ul 100ul
EUR 252

Catenin-β (Phospho-Ser552) Polyclonal Antibody

12395-50ul 50ul
EUR 187

Catenin-β Monoclonal Antibody

40487-100ul 100ul
EUR 252

Catenin-β Monoclonal Antibody

40487-50ul 50ul
EUR 187

β-catenin peptide

HY-P1589 1mg
EUR 187

Phospho-β-catenin-S33 Rabbit pAb

AP0216-100ul 100 ul
EUR 384

Phospho-β-catenin-S33 Rabbit pAb

AP0216-200ul 200 ul
EUR 554

Phospho-β-catenin-S33 Rabbit pAb

AP0216-20ul 20 ul Ask for price

Phospho-β-catenin-S33 Rabbit pAb

AP0216-50ul 50 ul
EUR 265

Phospho-β-catenin-S37 Rabbit pAb

AP0217-100ul 100 ul
EUR 384

Phospho-β-catenin-S37 Rabbit pAb

AP0217-200ul 200 ul
EUR 554

Phospho-β-catenin-S37 Rabbit pAb

AP0217-20ul 20 ul Ask for price

Phospho-β-catenin-S37 Rabbit pAb

AP0217-50ul 50 ul
EUR 265

Phospho-β-catenin-Y333 Rabbit pAb

AP0337-100ul 100 ul
EUR 384

Phospho-β-catenin-Y333 Rabbit pAb

AP0337-200ul 200 ul
EUR 554

Phospho-β-catenin-Y333 Rabbit pAb

AP0337-20ul 20 ul Ask for price

Phospho-β-catenin-Y333 Rabbit pAb

AP0337-50ul 50 ul
EUR 265

Phospho-β-catenin-S552 Rabbit pAb

AP0579-100ul 100 ul
EUR 384

Phospho-β-catenin-S552 Rabbit pAb

AP0579-200ul 200 ul
EUR 554

Phospho-β-catenin-S552 Rabbit pAb

AP0579-20ul 20 ul
EUR 183

Phospho-β-catenin-S552 Rabbit pAb

AP0579-50ul 50 ul
EUR 265

Phospho-β-catenin-S45 Rabbit pAb

AP0580-100ul 100 ul
EUR 384

Phospho-β-catenin-S45 Rabbit pAb

AP0580-200ul 200 ul
EUR 554

Phospho-β-catenin-S45 Rabbit pAb

AP0580-20ul 20 ul
EUR 183

Phospho-β-catenin-S45 Rabbit pAb

AP0580-50ul 50 ul
EUR 265

Phospho-β-catenin-S675 Rabbit pAb

AP0795-100ul 100 ul
EUR 384

Phospho-β-catenin-S675 Rabbit pAb

AP0795-200ul 200 ul
EUR 554

Phospho-β-catenin-S675 Rabbit pAb

AP0795-20ul 20 ul
EUR 183

Phospho-β-catenin-S675 Rabbit pAb

AP0795-50ul 50 ul
EUR 265

[KO Validated] β-catenin Rabbit pAb

A11343-100ul 100 ul
EUR 410

[KO Validated] β-catenin Rabbit pAb

A11343-200ul 200 ul
EUR 571

[KO Validated] β-catenin Rabbit pAb

A11343-20ul 20 ul
EUR 221

[KO Validated] β-catenin Rabbit pAb

A11343-50ul 50 ul
EUR 287

[KO Validated] β-catenin Rabbit pAb

A11512-100ul 100 ul
EUR 410

[KO Validated] β-catenin Rabbit pAb

A11512-200ul 200 ul
EUR 571

[KO Validated] β-catenin Rabbit pAb

A11512-20ul 20 ul
EUR 221

[KO Validated] β-catenin Rabbit pAb

A11512-50ul 50 ul
EUR 287

[KO Validated] β-catenin Rabbit mAb

A19657-100ul 100 ul
EUR 410

[KO Validated] β-catenin Rabbit mAb

A19657-200ul 200 ul
EUR 571

[KO Validated] β-catenin Rabbit mAb

A19657-20ul 20 ul
EUR 221

[KO Validated] β-catenin Rabbit mAb

A19657-50ul 50 ul
EUR 287

Catenin-β (Phospho-Ser552) Polyclonal Polyclonal Conjugated Antibody

C12395 100ul
EUR 397

Catenin-β(Phospho-Tyr670) Polyclonal Conjugated Antibody

C12114 100ul
EUR 397

β-Catenin (Phospho-Ser33) Antibody

11218-100ul 100ul
EUR 252

β-Catenin (Phospho-Ser33) Antibody

11218-50ul 50ul
EUR 187

β-Catenin (Phospho-Ser37) Antibody

11219-100ul 100ul
EUR 252

β-Catenin (Phospho-Ser37) Antibody

11219-50ul 50ul
EUR 187

β-catenin (phospho-Tyr333) Antibody

11574-100ul 100ul
EUR 252

β-catenin (phospho-Tyr333) Antibody

11574-50ul 50ul
EUR 187

Catenin-β(Phospho-Tyr670) Antibody

12114-100ul 100ul
EUR 252

Catenin-β(Phospho-Tyr670) Antibody

12114-50ul 50ul
EUR 187

β-Catenin (Ab-33) Antibody

21211-100ul 100ul
EUR 252

β-Catenin (Ab-33) Antibody

21211-50ul 50ul
EUR 187

β-Catenin (Ab-37) Antibody

21212-100ul 100ul
EUR 252

β-Catenin (Ab-37) Antibody

21212-50ul 50ul
EUR 187

β-Catenin (Ab-654) Antibody

21520-100ul 100ul
EUR 252

β-Catenin (Ab-654) Antibody

21520-50ul 50ul
EUR 187

β-Catenin Mouse Monoclonal Antibody

38020-100ul 100ul
EUR 252

β-Catenin Mouse Monoclonal Antibody

38020-50ul 50ul
EUR 187

Phospho-β-catenin-T41/S45 Rabbit pAb

AP0336-100ul 100 ul
EUR 384

Phospho-β-catenin-T41/S45 Rabbit pAb

AP0336-200ul 200 ul Ask for price

Phospho-β-catenin-T41/S45 Rabbit pAb

AP0336-20ul 20 ul
EUR 183

Phospho-β-catenin-T41/S45 Rabbit pAb

AP0336-50ul 50 ul
EUR 265

β-Catenin (Phospho-Thr41/Ser45) Polyclonal Conjugated Antibody

C11116 100ul
EUR 397

Porcine β catenin,β-Cat ELISA Kit

GA-E0093PC-48T 48T
EUR 364

Porcine β catenin,β-Cat ELISA Kit

GA-E0093PC-96T 96T
EUR 590

Mouse β-catenin(β-cat)ELISA Kit    

GA-E0211MS-48T 48T
EUR 336

Mouse β-catenin(β-cat)ELISA Kit    

GA-E0211MS-96T 96T
EUR 534

Human β catenin(β-Cat)ELISA Kit

GA-E1668HM-48T 48T
EUR 289

Human β catenin(β-Cat)ELISA Kit

GA-E1668HM-96T 96T
EUR 466

Human β catenin(β-Cat)ELISA Kit

QY-E04407 96T
EUR 361

Human β catenin,β-Cat ELISA Kit

CN-04391H1 96T
EUR 457

Human β catenin,β-Cat ELISA Kit

CN-04391H2 48T
EUR 306

β-Catenin (Phospho-Thr41/Ser45) Antibody

11116-100ul 100ul
EUR 252

β-Catenin (Phospho-Thr41/Ser45) Antibody

11116-50ul 50ul
EUR 187

β-Catenin (Ab-41/45) Antibody

21103-100ul 100ul
EUR 252

β-Catenin (Ab-41/45) Antibody

21103-50ul 50ul
EUR 187

β-Catenin (Ab-33) Conjugated Antibody

C21211 100ul
EUR 397